- Zestawienie wykresów i przekrojów

- Historia - zestawienie wykresów


Stacje pomiarowe wodne:

1. Laski Dworskie rz. Dlubnia
         Stacja Obsadzona
2. Iwanowice Dworskie rz. Dlubnia
         Stacja Obsadzona
3. Michalowice rz. Dlubnia
         Stacja Obsadzona
4. Ojcow rz. Pradnik
         Stacja Obsadzona

Stacje opadowe:

5. Imbramowice
         Stacja Obsadzona
tekst alternatywny Laski Dworskie - rz. Dłubnia Iwanowice Dworskie - rz. Dłubnia Michałowice - rz. Dłubnia Ojców - rz. Prądnik Imbramowice

Parametry


System Monitoringu Powodziowego dostarczany jest przez firmę:
RWD PROSPECT Sp. z o.o.      ul. Klikowska 50, 33-100 Tarnów     www.prospect.pl     e-mail: